Vi odlar på bord som kallas för "Table Top"

Så fungerar vår klimatsmarta anläggning....

Ulva-gubben är en ultramodern och klimatsmart anläggning för jordgubbsodling i stor skala.

Totalt omfattar vår odling en yta stor som 30–40 fotbollsplaner fördelade på omkring 200 inklädda tunnlar. Vi använder oss av ett nyutvecklat och ergonomiskt bordssystem som gör att man både kan arbeta med plantorna och plocka jordgubbarna utan att behöva böja sig ned.

Systemet kallas table top och gör också att bevattning och näringstillförsel kan optimeras. Målet är att minska dräneringen, alltså vattenspillet, så mycket som möjligt och att plantorna ska få exakt den mängd vatten som de tar upp. Och det är många plantor – vi köper varje år omkring en halv miljon jordgubbsplantor av högsta kvalitet från Tyskland och Holland.

Vid table top-odling i Sverige är riktmärket att dräneringen ska hålla sig på 15–20 procent. Hos oss är vi nere på fem procent, ibland till och med lägre. En löpmeter table top-odling hos Ulva-gubben vattnas med cirka tre liter per dag. På det gamla odlingssättet på marknivå hade vi behövt 15–20 liter vatten per dag.

Tack vare minimal dränering får vi heller inget läckage av näringsämnen. Vid traditionell odling är det vanligt med ett näringsläckage på minst 20 procent, gödsel som hamnar på marken och slutligen i våra vattendrag.

Jordgubbsplantorna växer i vad som kallas substrat som läggs i tråg som ställs på odlingsborden. Substrat består av odlingstorv som efter säsongen komposteras och sedan används för jordförbättring på gårdens marker.

Vi har också egen solenergi tack vare solpaneler som producerar 50 kW per timme. Det räcker till att driva hela bevattningen och en del av vår kylanläggning. Under 2024 investerar vi i fler paneler för att ytterligare öka vår solenergi.

För oss på Ulva-gubben är klimatsmart och energisnål odling högsta prioritet. Därför deltar vi i en ny undersökning om hur vi ytterligare kan minska vårt klimatavtryck. Den genomförs av Hushållningssällskapet med ekonomiskt stöd från länsstyrelsen i Uppsala län och EU.

Ulva-gubbens grundare har jordgubbar i blodet

”Man kan nog säga att jag har jordgubbar i blodet. Jag var bara sex år när jag började vara med på min pappas jordgubbsodling i Eksjö i Småland. Jag kände ganska snabbt att det här livet passar mig och efter gymnasiet startade jag en egen jordgubbsodling. På det sättet blev vi faktiskt konkurrenter, min pappa och jag, men vi var alltid snälla mot varandra.

En dag upptäckte jag att den här odlingen utanför Uppsala var till salu. Det var ganska nergånget här i Ulva då, och under åren har vi gjort en rad större investeringar. Nu har vi odling i industriell skala och sysselsätter ett 90-tal personer med plockning under högsäsongen. Det är människor från många olika länder som tack vare pengarna de tjänar här kan förverkliga sina drömmar om nya bostäder eller undervisning till barnen. Många kommer tillbaka år efter år. Det tycker jag känns bra i hjärtat.

Jordgubbsodling är spännande också. Det kanske man inte tror, men det kan hända mycket på vägen från helt tomma odlingstunnlar till tonvis av dignande solvarma bär. Och nästan alla människor älskar jordgubbar, det är härligt att ha en slutprodukt som man får beröm för.”